Yasal Bilgi
 

BU WEB SİTESİ İÇİN KULLANIM ŞARTLARI:

Xerox Corporation’ın veya her hangi bir bağlı şirketinin (Bundan böyle burada “Xerox” olarak anılacaktır.) internetteki www.xerox.com.tr sitesi sayfasına veya diğer alt-sitelerine (Bundan böyle burada “Site” olarak anılacaktır.) girmekle aşağıdaki koşul ve şartları (“Koşul ve Şartlar”) kabul etmiş bulunmaktasınız . Bu Site’yi kullandığınız takdirde, aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmaksızın, tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaksınız. Aşağıda verilen Koşul ve Şartlar’ın tamamını kabul etmediğiniz takdirde, bu Site’ye girmemeniz gerekmektedir. Eğer bu Kayıt ve Şartlar’dan herhangi birini ihlal ederseniz, bu Site’yi kullanma yetkinize otomatik olarak son verilir ve yüklenen ya da basılan tüm materyalleri derhal imha etmeniz gerekir. Xerox Corporation ("Xerox") bu Kayıt ve Koşullar’ı bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Site’yi kullanımınız, bu kullanım sırasında Site’de bildirilen Kayıt ve Şartlar’ın en güncel versiyonuna tabidir.

SİTE’NİN KULLANIMI/TELİF HAKKI BİLDİRİMİ:

Xerox, bu Site’deki tüm materyallerin (“Materyaller”) sahibi olup aynı zamanda da lisans verenidir. Materyaller, telif hakkıyla korunmaktadır ve/veya ticari markadır ve Materyaller’in izinsiz kullanımı, telif hakkı, ticari marka ve diğer kanunları ihlal edebilir. Materyaller’i, Materyaller’de ya da Materyaller’in herhangi bir kopyasında bulunan telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumak kaydıyla, sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için görüntüleyebilir ya da yükleyebilirsiniz. Materyaller’i hiçbir şekilde değiştiremez ya da çoğaltamaz, umuma açık olarak görüntüleyemez, dağıtamaz veya umumi ya da ticari amaçla kullanamazsınız. Materyaller’in herhangi bir başka web sitesinde ya da ağ bağlantılı bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Burada açıkça belirtilmeyen tüm diğer haklar saklıdır.

YAZILIM KULLANIMI:

Bu Site’de mevcut herhangi bir fikri ürün veya yazılım (“Yazılım”), Xerox’un ve/veya lisansörlerinin telif hakkı alınmış çalışmasıdır. Yazılım’ın, tekrar çoğaltım ve dağıtım amacıyla, bir başka sunucuya ya da yere kopyalanması ya da çoğaltılması, bu tekrar çoğaltım ya da dağıtıma bu Yazılım’a eşlik eden bir lisans anlaşmasıyla izin verilmediği sürece, yasaktır. Yazılım’ın türev çalışmalarını yaratamaz ya da yasa ile izin verilmediği sürece, kaynak koda dönüştürmeye ya da üstünde tersine mühendislik işlemleri yapmaya teşebbüs edilemez. Yazılım’ın kullanımı, Yazılım ile birlikte gelen ya da temin edilen herhangi bir lisans anlaşmasının lisans şartlarına tabidir.

Yukarıdakiler ile sınırlı olmaksızın, yazılım, garanti altına alınmış ise, sadece yazılım’a eşlik eden ayrı bir lisans anlaşmasının şartlarına göre garanti altına alınmıştır. Bu lisans anlaşmasında, garanti altına alınanlar dışında, xerox, yazılım’a ilişkin olarak, ticarete elverişlilik, özel amaca uygunluk, tasarruf hakkı ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler ve şartlar dahil olmak üzere, tüm garanti ve şartları, kanunlar tarafından izin verilen azami kapsamda, reddeder.

DİĞER WEB SİTELERİNE LİNKLER:

Diğer web sitelerine linkler, yalnızca kolaylık olması amacıyla temin edilmiştir. Xerox, bu siteleri desteklemez ve içeriklerinden sorumlu değildir. Xerox, bu Site’den bağlantı verilen üçüncü şahıslar tarafından yaratılan veya yayınlanan hiçbir malzeme için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve bu konuda hiçbir beyan veya garanti vermez.

SİTE BİLGİSİ VE TEKZİP:

Xerox, bulunurluk, görünüm, fiyat ve teknik özellikler dahil olmak üzere, xerox ürünleri ve hizmetlerine ilişkin site bilgilerini de içerir şekilde; site’de herhangi bir zamanda, önceden ihbarlı veya ihbarsız olarak değişiklik ve ayarlamalar yapma veya erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Bu bilgiler, xerox tarafından herhangi bir ürün ya da hizmete ilişkin olarak, temsil, garanti veya herhangi bir taahhüt teşkil etmez ve xerox burada herhangi bir amaçla, sarih veya zımni olarak verilen,NEDENLE doğruluk, uygunluk ya da eksiksizlik ile ilgili tüm garantileri reddeder.

Geçerli yasaların gerektirdiği haller dışında, Xerox, bağlı şirketleri, tedarikçileri ve/veya lisansörleri, bu site’nin veya bu sitedeki bilgilerinveya bu siteden bağlantı kurulan diğer sitelerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanacak doğrudan, dolaylı, ilişkisel veya iş aksamasından, haberdar edilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu olmayacaktır. Xerox, bu site’deki yanlışlıklardan, gecikmelerden ve hatalardan sorumlu olmayacağı gibi, içerdiği bilgiler güncellendiğinde, kullanıcılara ihbar göndermek zorunda da olmayacaktır. Xerox, bu site’de bulunan veri ve hizmetlere ya da kullanıcının site’ye girdiği verilerin kullanılması veya bu verilere güvenmeniz nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır.”

Bu web sitesi, Xerox ile ilgili olarak elimizdeki mevcut bilgiler doğrultusunda yapılmış varsayımlara dayanan, geleceğe yönelik beyanatlar ve bilgiler içerebilir. “Ummak”, “inanmak”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “niyet etmek”, “amaçlamak” ve benzeri ifadeler, bizimle ilişkili olduğu şekliyle, geleceğe yönelik beyanatları tanımlamayı amaçlamaktadır. Gerçek sonuçlar, bu tür geleceğe yönelik beyanatlarda tasarlananlardan önemli ölçüde farklı olabilir. Gerçek sonuçların önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bazı faktörlerle ilgili bilgiler, şirketin ABD Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki 10-K ve 10-Q sicillerinde bulunmaktadır. Bu geleceğe yönelik beyanatları güncellemeyi tasarlamıyoruz.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARI:

Xerox, bağlı şirketleri, tedarikçileri ve/veya lisansörleri hiçbir koşulda size karşı, bu tür zararların olasılığı Xerox’a bildirilmiş olsa bile ve herhangi bir yükümlülük teorisine bağlı olarak, bu site’nin ya da bu site’den atıfta bulunan ya da link verilen herhangi bir web sitesinin kullanımından ya da kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir türde özel, cezai, arızi, dolaylı ya da netice kabilinden hasardan ya da bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat kullanım, veri ya da kar kaybından kaynaklananlar dahil olmak üzere herhangi bir hasardan sorumlu değildir. Bazı yargı çevreleri, netice kabilinden ya da arızi hasarların sorumluluktan çıkarılmasını ya da sorumluluğun sınırlandırılmasını yasaklamaktadır; bu nedenle, yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

TİCARİ MARKALAR:

Bunlarla sınırlı olmaksızın XEROX®, The Document Company® ve dijital X® dahil olmak üzere, tescil edilmiş olsun ya da olmasın bu Site’de görüntülenen Xerox ticari markaları, ürün adları, logoları, ticari adları, ticari sembolleri ve sloganları ve hizmet markaları (toplu olarak "Ticari Markalar"), ABD ve/veya diğer ülkelerde Xerox Corporation’ın ticari markalarıdır. Bu Site’de bulunan hiçbir ibare, ima, hukuki engel ya da başka bir yolla, Site’de görüntülenen herhangi bir Ticari Markanın Xerox Corporation’ın ya da Site’de görüntülenen diğer ticari markaların sahibi olabilecek üçüncü tarafların yazılı izni olmadan herhangi bir lisans ya da kullanım lisansı veya hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

Site’de görüntülenen fikri ürünlerin,Ticari Markalar’ın ya da Site’deki diğer içeriklerin suiistimali, kesin olarak yasaklanmıştır. Ayrıca Xerox Corporation’ın fikri mülkiyet haklarını kanunun tam kapsamıyla sert bir şekilde uygulayacağı konusunda da uyarılmaktasınız. Xerox mülkiyetindeki ABD ticari markalarının bir listesini indirebilirsiniz. Bu Site’de ya da tekliflerimizle bağlantılı olarak kullanılmış olabilecek yaygın olarak kullanılan üçüncü taraf ticari markalarının bir listesi için, buraya tıklayınız.

Kullanıcı bu taahhütnamenin her bir maddesini ayrı ayrı okudunu,anladığını ve taahhütname içeriğine uyacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu taahhütname veya sayfaların kullanımından kaynaklanacak ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.